Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttömaksuja, ekomaksuja ja perusmaksuja. Lisäksi yhtiö laskuttaa lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnan puolesta.

Lautakuntamaksulla rahoitetaan Kymen jätelautakunnan toimintaa

Kymen jätelautakunta päätti vuonna 2012, että jätelautakunnan toiminnan rahoittamiseen tarvittava lautakuntamaksu sisällytetään jäteastiatyhjennyksen hintaan tai osaksi ekomaksua niillä alueilla, missä Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2016 lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan jäteastian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte Oy keräsi ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle 210 186,53 €.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaankäyttötilanteessa kokonaan tai osittain maksuttomia palveluita

Yhtiö perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen, kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin alueilla. Maksulla rahoitetaan hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja sekä jäteneuvontaa ja tiedotusta. Kouvolassa ja Iitissä ekomaksu peritään talous- tai kiinteistökohtaisesti. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä maksu peritään asunto- tai lomakiinteistökohtaisesti.

Kotkassa vastaavien palvelujen rahoitus on sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennyslaskuissa tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perusmaksu.

Yhtiö laskutti myös Miehikkälän ja Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestävät palvelutuotannon itse.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

jatemaksut1jatemaksut2

Lautakuntamaksut 2016

Kertymä (eur) 210 186,53 192 035,5
Tilitetty Ltk:n budjetti
Kotka 70 909,22 62 135,50
Kouvola ja Iitti 115 908,87 107 168
Lapinjärvi 3 299,43 3 247,50
Mäntyharju 7 110,16 7 144,50
Miehikkälä 2 381,50 2 381,50
Pyhtää 6 680,31 6 062
Virolahti 3 897,04 3 897
210 186,53 192 035,5

 

jatemaksut3

jatemaksut4

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2016

Tuloslaskelma Koko yritys yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
TULOT YHTEENSÄ Maksut ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä   16 242 359,57   13 430 712,09   2811 647,48
Toiminnan kustannukset -14 722 022,44 -12 523 554,65 -2 198 467,79
Poistot ja poistoerot -782 572,75 -641 155,23 -141 417,52
Rahoituskulut-ja tuotot 107 695,60 89 052,86 18 642,74
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -15 396 899,59  -13 075 657,03 -2 321 242,57
Tuloverot -233 648,17 -172 146,19 -61 501,98
TILIKAUDEN TULOS 611 811,81 182 908,88 428 902,93

jatemaksut5

jatemaksut6

Eriyttämislaskelman laadintaperiaate

Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2016–31.12.2016

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukaan toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä laskutuksessa tuote- ja asiakaskohtaisesti.

Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, jossa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneeen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.