Viestintä

Vuonna 2016 kerrottiin monista palvelujen muutoksista. Asukkaita lähestyttiin kolmesti, kun Roskaviesti-lehtien lisäksi joka kotiin jaettiin uudistettu Kodin jäteopas. Vuoden aikana yhtiö selvitti kyselytutkimuksilla asukkaiden ja jätekeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Lisäksi yhtiö tutki mainettaan sidosryhmien keskuudessa.

Viestinnän vuosi oli runsas ja täynnä yhteistyötä. Viestintä- ja neuvontatiimi tiedotti ja neuvoi aktiivisesti niin jätteenkuljetus- kuin muistakin palveluista. Neuvontatapahtumia oli paljon, ja ne työllistivät koko viestintä- ja neuvontatiimiä.

Viestittiin uusista ja muuttuneista palveluista

Vuoden aikana valtakunnallinen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy alkoi hoitaa osaa ekopisteistä. Muutokset alkoivat vuoden vaihteessa ja kestivät yli puoli vuotta, eikä ongelmilta kokonaan vältytty. Tiedotuksessa keskityttiin kertomaan muutosten etenemisestä sekä siitä, kuka mistäkin ekopisteestä vastaa. Kesään mennessä Rinki Oy aloitti muovipakkausten keräyksen osassa ekopisteitään, mikä innosti kierrätysmyönteisiä asukkaita. Molemmissa Roskaviesteissä kerrottiinkin asukkaille uutisia muovipakkausten keräyksestä.

Jätteenkeräyksen palveluja kehitettiin. Keväällä tiedotettiin isojen jätteiden noutopalvelusta, jota alettiin tarjota Kotkan, Pyhtään ja Haminan alueille yhteistyössä Sotek-säätiön kanssa. Joulukuussa kotkalaisille kerrottiin Kotkansaarella toimivasta miehitetystä kierrätys- ja neuvontapisteestä, jonne asukkaat saivat tuoda mm. sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Tämäkin toteutettiin yhteistyössä Sotek-säätiön kanssa.

Mäntyharjun jäteaseman aukioloaikaa muutettiin maaliskuussa, kun aukioloaikaa hieman supistettiin ja siirrettiin viikolta enemmän lauantaipäiville. Aukioloaikamuutoksesta kerrottiin monin tavoin.

Viestintä asiakaspalvelun tukena

Vuoden aikana lähetettiin yhteensä 33 erilaista uutiskirjettä. Vastaanottajia niillä oli yhteensä 3 659. Valtaosa kirjeistä lähetettiin isännöitsijöille. Asukkaille lähetettiin uutiskirjeitä neljällä eri teemalla (kesän ja joulun vinkkejä, saariston keräykset, neuvontapäivä Mäntyharjun jäteasemalla). Vuoden aikana erilaisia laskujen liitteitä laadittiin ja päivitettiin 11 erilaista. Liite oli mukana kaikissa ekomaksulaskuissa.

Joka kotiin postia kolme kertaa

Roskaviesti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa: toukokuussa ja joulukuussa. Asukastutkimuksessa Roskaviestin luettuus oli edelleen erittäin korkea, lehden ilmoitti lukeneensa noin 87 % vastaajista. Myös Kodin jäteopas uudistettiin ja jaettiin lokakuussa joka kotiin.

Kiitokset Roskaviesti-lehdestä. Se on hyvä lehti, saan sieltä kaiken tiedon, mitä tällainen tavallinen asukas tarvitsee.

Palaute asukkaalta Kotkan kierrätys- ja neuvontapisteellä

Useiden tutkimusten vuosi

Vuoden aikana tehtiin useita tutkimuksia. Kesällä tehtiin asiakastutkimus Keltakankaan jätekeskuksen asiakkaille ja joulukuussa tehtiin asukastutkimus. Viestinnän osalta asukkaista noin 95 % koki saavansa riittävästi tietoa jätehuoltoasioista, tulos parani edelliskerrasta kolme prosenttiyksikköä.

Keväällä yhtiö teetti ensimmäistä kertaa myös mainetutkimuksen eri sidosryhmilleen, tulosten mukaan yhtiön maine on hyvä kaikissa sidosryhmissä.

Valtakunnallista vertailupohjaa saatiin FCG Efekon tekemästä Kuntien yhdyskuntatekniset palvelut 2016 -tutkimuksesta, jossa oli mukana 27 kuntaa tai kaupunkia. Toimialueen kunnista mukana olivat tällä kertaa Kotka, Kouvola ja Hamina. Jätehuollon viestintään ja neuvontaan kouvolalaiset olivat tyytyväisyydessä toisella, kotkalaiset neljännellä ja haminalaiset viidennellä sijalla.

Ajankohtaisuus ja avoimuus tärkeää

Viestinnässä tavoitteena on avoimuus ja ajankohtaisuus. Yhtiön verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 110 tiedotetta ja alueen viestimille lähetettiin 62 tiedotetta. Lehti-ilmoituksia julkaistiin 66 kpl, ja radiomainoskampanjoita oli yhteensä seitsemän. Verkkosivujen käyttö kasvoi edellisvuodesta noin 20 %. Yhtiön verkkosovuilla käytiin vuoden aikana noin 105 000 kertaa, kävijöitä oli 75 000.