Neuvonta ja ympäristökasvatus

Kymenlaakson Jäte kiersi useissa Kymenlaakson toritapahtumissa kertomassa asukkaille palveluista ja ajankohtaisista asioista. Suurin neuvonnan ja ympäristökasvatuksen kohderyhmä olivat koululaiset ja koulujen henkilöstö. Lisäksi neuvottiin ja koulutettiin muiden muassa isännöitsijöitä ja maahanmuuttajia.

Vuoden aikana järjestettiin paljon erilaisia tilaisuuksia, joissa kerrottiin asukkaille kierrätyksestä ja lajittelusta. Neuvonnalla tavoitettiin uusia asukasryhmiä ja neuvonta monipuolistui. Koulujen lisäksi neuvontaa tarjottiin monille muille ryhmille yhteensä 62 tilaisuudessa vuoden aikana.

Neuvontateltta tai -piste pystytettiin yhteensä 15 kertaa vuoden aikana. Esimerkiksi huhti- ja toukokuussa neuvontateltan kanssa vierailtiin Karhulan torilla, Kotkan kauppatorilla ja Sapokan kalamarkkinoilla. Huhtikuussa yhtiö oli mukana Hyötyvirta-yritysalueen avoimet ovet -tapahtumassa. Elokuussa asukkaita neuvottiin Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa Kouvolan kävelykadulla.

Neuvontaa kompostoijille, maahanmuuttajille ja isännöitsijöille

Kompostointia edistettiin järjestämällä kompostointi-illat Kouvolassa, Pyhtäällä, Kausalassa ja Kuusankoskella. Mäntyharjulla järjestettiin kompostoinnin neuvontapäivä heinäkuussa.

Jäteneuvonnalla tavoiteltiin uusia kohderyhmiä, esimerkiksi maahanmuuttajia. Kouvolassa tehtiin yhteistyötä Kouvolan Monikulttuurikeskus Saagan kanssa. Jäteneuvontaa annettiin myös osana maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Marras- ja joulukuussa järjestettiin kolmen ympäristöseminaarin sarja isännöitsijöille yhteistyössä alueen sähkö- ja vesiyhtiöiden kanssa.

”Mukava asioida, kun asiat selkeytyvät näin helposti.”

Sähköpostiviesti neuvonnan asiakkaalta 31.10.2016

Kouluneuvonta

Perusopetuksen neljänsien luokkien neuvonta pyritään pitämään mahdollisimman kattavana, ja neuvontaa tarjotaankin kaikille toimialueen peruskouluille. Lisäksi koulut voivat tilata neuvontaa omien tarpeidensa mukaan. Neuvontaa on järjestetty muun muassa kotitalousopetuksen yhteydessä sekä erilaisissa koulujen omissa teemapäivissä. Kouluissa aiheina ovat muun muassa lajittelu, jätteiden käsittely ja kierrättäminen, jätteen vähentäminen, roskaantuminen ja omien valintojen ja tekojen merkitys.

Kouluissa neuvottiin monien eri luokka-asteiden oppilaita. Perusopetuksen neljänsien luokkien oppilaita neuvontatunneilla kohdattiin vuoden aikana yhteensä 708 ja muiden luokka-asteiden oppilaita yhteensä 1 039 henkilöä. Marraskuussa koulut haastettiin toista kertaa Tähteitä nolla! -ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Kampanjaan osallistui 76 koulua.

Ympäristökoulutus henkilöstölle

Yhtiön strategian mukaisesti ympäristökoulutusta järjestetään osana säännöllisiä työpaikkakokouksia. Ympäristökouluttaja vastasi koulutusten järjestämisestä ja koulutti myös itse. Aiheina olivat muun muassa kierrätyksen lisääminen, henkilöstön kestävän kehityksen asenteet, energiansäästö sekä jätekeskuksen maalämpöjärjestelmä, yhtiön energiantuotanto ja kulutus.

Tärkeät yhteistyöverkostot

Yhteistyö Kouvolan seudulla toimivan Kerkko-verkoston ja Kotkan seudulla toimivan Keke-verkoston kanssa jatkui. Kouvolassa järjestettiin Tavaranvaihtopäivät toukokuussa ja lokakuussa, kävijämäärä oli yhteensä yli 5 000 hlöä. Myös Kotkassa järjestettiin Tavaranvaihtopäivät samoina ajankohtina.

Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY:n kanssa jatkettiin yhteistyötä ympäristökasvatuksen tukemiseksi maakunnassa. Kymenlaakson Jäte toimi KYY:n kiertävänä puheenjohtajana vuonna 2016. KYY-verkosto sai myönteisen päätöksen hankerahoituksesta opettajien täydennyskoulutushankkeelle, joka toteutetaan vuonna 2017.