Henkilöstö

Vakituisen henkilökunnan määrä pysyi ennallaan, kun muutostilanteista huolehdittiin määräaikaisilla työntekijöillä. Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin aktiivisuusrannekkeilla ja yhteisillä hyvinvointipäivillä. Myös edellisvuonna aloitetut työnohjaukset saivat jatkoa.

Määräaikaisia työntekijöitä tarvittiin

Yhtiö palkkasi vuoden aikana määräaikaisia työntekijöitä mm. paikkaamaan vanhempainvapaiden jättämiä aukkoja. Lisäresurssia saatiin jätteenkäsittelyyn ja määräaikaisena myös jätteenkuljetusten asiakaspalveluun.

Talon sisäisillä rekrytoinneilla täytettiin yksi vanhempainvapaan ja yksi eläköitymisen seurauksena vapautunut tehtävä. Tehtävänkierron seurauksena yksi määräaikainen työntekijä vakinaistettiin.

Yhtiö rekisteröityi siviilipalveluspaikaksi ja ensimmäinen siviilipalvelusmies aloitti lokakuussa. Hän työskentelee muun muassa jäteasemalla.

Työhyvinvointia ja ympäristöasenteita selvitettiin

Henkilökunnan työhyvinvointia selvitettiin kyselyllä alkuvuodesta. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle joka toinen vuosi. Parhaimmat arvot saivat fyysinen hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Eniten kehittämistä on työntekijöiden mukaan kommunikaatiossa sekä muutoksen hallinnassa.

Yhtiön ympäristökouluttaja teki keväällä henkilökunnalle kyselyn, jolla kartoitettiin asenteita kestävän kehityksen mukaista toimintaa kohtaan. Jopa 90 % työntekijöistä vastasi olevansa valmiita lajittelemaan jätteitä työpaikalla aiempaa enemmän. Lähes 80 % koki voivansa työssään vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin.

Henkilökunta aktivoitui yhdessä

Työntekijöiden hyvinvointia edistettiin ottamalla käyttöön ns. älyhenkivakuutus, jonka kautta koko henkilöstölle tarjottiin käyttöön aktiivisuusrannekkeet. Edellisvuosien tapaan henkilökunnalle jaettiin myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työntekijöille järjestettiin kaksi TYKY- ja hyvinvointipäivää sekä yhteinen ulkoiluretki Repoveden kansallispuistoon.

Edellisvuonna aloitettua, koko henkilökunnalle tarjottua työnohjausta jatkettiin. Työnohjaus sisältää sekä yksilö- että ryhmätapaamisia.

Aloitteilla lisää vaikutusmahdollisuuksia

Yhtiössä otettiin käyttöön aloitekäytäntö, jossa henkilökunta voi esittää yhtiötä kehittäviä aloitteita. Aloitteiden perusteella muutettiin muun muassa sairauslomiin liittyviä käytäntöjä niin, että 1-3 päivän poissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus.

Vuoden lopussa yhtiössä käytiin YT-neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Työajan pidennys päätettiin ottaa käyttöön työmarkkinakeskusjärjestön tekemän ratkaisun mukaisesti.

Jätehuoltomestari jäi eläkkeelle

Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaikkakokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Viimeisessä, joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi kenttätyönjohtaja Joni Korhosen.

Yhtiössä vietettiin läksiäisiä syyskuussa, kun pitkäaikainen jätehuoltomestari Vesa Kaivola jäi eläkkeelle. Hän oli työskennellyt jätehuollossa 14 vuotta.

 

Henkilöstötilinpäätös

2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstön määrä kpl 39 41 42 43 47
Henkilöstön määrä htv 37,9 42,5 42,1 43,5 44,9
Määräaikaisten osuus % htv:sta 4,9 4,1 6,4 11,1 8,4
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,3 0,3 0,21 0,2 0,1
Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 8,8 8,8 8,4 9,9 10,8
Henkilöstön keski-ikä 40,7 39,4 40,7 41,6 41,5
Naisten osuus % (määräaikaisista %) 41 (46,2) 40,5 (41,7) 35,1 (40) 42 (33) 40,5
(60)
Miesten osuus % (määräaikaisista %) 59 (53,8) 59,5 (58,3) 64,9 (60) 58 (67) 59,5
(40)
Koulutus € / htv 1049 1480 727 1019 606
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 243 262 563 344 240
Tapaturmataajuus 2 3 1 6 3
Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0 0,7 0,43 0,11 0,1
Sairauspoissaolot päivä / htv 20,23 13,6 6,8 12,2 10,2
Työterveyshuolto € / htv 472 360 376 369 474
Työsuojelu € / htv 31 304 83 11 11,5
Henkilötyövuoden hinta € / htv 48118 45557 50333 51636 50802