Keräys- ja palvelupisteet

  Kiinteistökohtainen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju
Palvelu  Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä jäteastioita
Määrä
  • 35 035 pientaloutta ja vapaa-ajanasuntoa
  • 2 734 taloyhtiötä
  • 10 694 jätekimppaan kuuluvaa taloutta
Maksu Tyhjennystaksan mukaisesti
Jätelaji Loppujäte, biojäte, paperi, metalli, kartonki, lasi

 

  Ekopisteet

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä
Määrä 72 kpl
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan ekomaksulla
Jätelaji
Paperi 72 ekopisteessä
Lasi 72 ekopisteessä
Metalli 72 ekopisteessä
Kartonki 8 ekopisteessä
Vaatteet 8 ekopisteessä
Yhteistyökumppanit: Paperinkeräys Oy, UFF

 

  Jäteasemat

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda korkeintaan 2 m³ lajiteltuja jäte-eriä, muun muassa isoja jätekappaleita, joita ei saa laittaa pihan jäteastiaan
Määrä 9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 164 188
Maksu Vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet maksutta, muut jätteet taksan mukaan
Jätelaji Metalliromut, sähkölaitteet, haravointijäte, puujäte, energiajäte, kivijäte, kipsijäte, kattohuopa, tasolasi, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte, kestopuu

 

  Vaarallisen jätteen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja tai -pysäkkejä
Määrä
  • 29 sopimusapteekkia
  • 9 jäteasemaa
  • 78 vaarallisen jätteen ja metalliromun keräysautopysäkkiä
  • 4 päivänä saaristossa
  • kiertävä jäteasema päivän ajan kolmella kylällä
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan ekomaksulla
Jätelaji Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet, kuten öljyt, akut, maalit, torjunta-aineet, lääkejätteet, kemikaalit

 

  Keltakankaan jätekeskus

Palvelu Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue
Määrä
  • 21 039 punnitustapahtumaa
  • Lisäksi 5 726 punnitustapahtumaa Hyötyvoimalalla ja biokaasulaitoksella
Maksu Hinnaston mukaan
Jätelaji Rakennusjätteet, tuotantotoiminnan jätteet, loppusijoitettavat jätteet, maa- ja kiviainekset, öljyiset maat, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteet