Jäteasemat ja ekopisteet

Ekopisteistä noin puolet siirtyi tuottajien vastuulle. Saaristossa järjestettiin lisää jätekeräyksiä. Kotkan keskustassa kokeiltiin uudenlaista miehitettyä neuvonta- ja kierrätyspistettä.

Puolet ekopisteistä Ringille

Pakkausjäteasetus siirsi vastuun pakkausjätteiden keräyksestä tuottajille vuoden 2016 alusta alkaen. Tämän vuoksi noin puolet yhtiön ekopisteistä siirtyi Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi. Siirrot tapahtuivat vähitellen alkuvuoden aikana.

Yhtiön omistajakunnat olivat jo aiemmin linjanneet, että Ringin pisteiden verkosto ei yksin riitä kattamaan palvelutarvetta. Kymenlaakson Jäte täydentää ekopisteiden verkostoa niin, että keräyspisteiden määrä säilyi lähes ennallaan.

Uusia palveluja Kotkassa ja Pyhtäällä

Kotkassa ja Pyhtäällä alettiin vuoden alusta tarjota noutopalvelua suurille jätteille. Jäteasemalle tarkoitetut jätteet noudetaan suoraan kotoa maksua vastaan. Kuljetukset ja asiakaspalvelun hoitaa eteläkymenlaaksolainen Sotek-säätiö.

Sotek-säätiön kanssa tehtiin yhteistyötä myös loppuvuodesta, kun Kotkan keskustaan avattiin kuukauden ajaksi uudenlainen miehitetty kierrätys- ja neuvontapiste. Piste palveli Kotkansaaren asukkaita Sotek-säätiön Goodwill-kierrätysmyymälän tiloissa. Kierrätyspisteellä otettiin vastaan pieniä sähkölaitteita, metallia ja vaarallisia jätteitä. Pisteellä vieraili yli 1 300 asiakasta. Pisteen muuttamista pysyväksi selvitetään vuonna 2017.

Kerätty jätemäärä kasvoi

Jäteasemilla kävi vuoden aikana yhteensä reilut 164 000 asiakasta. Tämä on hieman edellisvuotta pienempi määrä, mutta jätettä tuotiin jäteasemille aiempaa enemmän. Jäteasemilla otettiin vastaan yhteensä yli 17 000 tonnia jätettä.

Mäntyharjun jäteaseman aukioloaikoja uudistettiin maaliskuun alusta alkaen. Aukiolopäiviä siirrettiin enemmän viikonloppuihin ja lauantain aukiolot laajennettiin huhti-lokakuun ajalle. Arkipäivien aukioloaikoja vähennettiin.

jateasemat1

jateasemat2

jateasemat3

Noin 13 000 huonekalua purettiin

Jo vuonna 2013 aloitettua huonekalujen purkutoimintaa jatkettiin edelleen kahdessa toimipisteessä: Ahlmanintien jäteasemalla ja Keltakankaan jätekeskuksessa. Toiminnassa käsitellään kaikille yhtiön jäteasemille tuotuja huonekaluja, jotka sisältävät useita eri materiaaleja.

Parik-säätiön työntekijät purkivat vuoden aikana noin 13 000 huonekalua. Lisäksi purettiin muun muassa ovia ja ikkunoita. Tällä työllä saatiin eroteltua lähes 200 000 kg hyödyntämiskelpoista jätettä.

Lisää keräyspalveluita saaristoon

Yhtiön järjestää kiertäviä vaarallisen jätteen, metallin ja sähkölaitteiden keräyksiä kuuden kunnan alueella, yli 70 pysähdyspaikalla. Edellisvuonna aloitettu saariston jätekeräys laajeni Kotkan Kuutsalon saareen, josta kerättiin kahtena lauantaina yhteensä yli 10 000 kg jätteitä.

Lisäksi keräyspalveluita järjestetään puutarhajätteille, maatilamuoveille ja joulukuusille. Keräykset palvelevat etenkin niitä asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta käydä jäteasemilla.