Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjälki on vihreä

Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Tutkimuksessa* selvitettiin seuraavien jätevirtojen ilmastovaikutus:

  • asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte
  • ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettavat hyödynnettävät jätteet

Kaikki edellä mainitut keräykset vähensivät hiilipäästöjä.

Lajittelulla, kierrätyksellä sekä hyödyntämisellä säästettiin noin 49 000 tonnia hiilipäästöjä verrattuna neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen käyttöön.

Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö on yhtä suuri kuin 5 440 suomalaisen yhteensä aiheuttama CO2-päästö on vuodessa.

*Tutkimuksen teki aiheeseen erikoistunut LCA-Consulting