Yhtiön virstanpylväät 1997-2016

1997

 • Kymenlaakson Jäte Oy perustettiin (osakkaina 13 kuntaa, Kouvolan seudun kuntayhtymä ja neljä metsäteollisuusyhtiötä).

1999

 • Jätekeskukselle ympäristölupa
 • Jätekeskukseen valmistuivat optinen erottelulaitos ja energiajätteen murskauslaitos.
 • Energiajätteen keräys oransseilla pusseilla käynnistyi.

2000

 • Lapinjärven kunta osakkaaksi yhtiöön

2001

 • EU-direktiivin mukainen yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue valmistui.

2004

 • Perustettiin neljän jäteyhtiön (IUJH, PHJ, Metsäsairila Oy, KLJ) yhteinen hankintaelin Kaakkois-Suomen hankintarengas (KSHR) kilpailuttamaan sekajätteen energiakäyttö yhteishankintana.

2005

 • Biojätteen keräys ja kompostointi käynnistyivät.
 • Kotitalouksien energiajätteen pussikeräyksestä luovuttiin.
 • KSHR sopi sekajätteen energiahyötykäytöstä Kotkan Energia Oy:n kanssa.

2007

 • Asukasneuvonta Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella käynnistyi.

2008

 • Kotitalousjätteen hyödyntäminen Kotkan Hyötyvoimalassa alkoi.
 • Asukasneuvonta Pyhtäällä ja Lapinjärvellä käynnistyi.

2009

 • Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon tehtävät ja henkilöstö siirtyivät yhtiölle.

2010

 • Kymen Bioenergia Oy aloitti biokaasulaitoksen rakentamisen Kouvolan Mäkikylään

2011

 • Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitos valmistui ja biojätteen käsittely laitoksessa alkoi.
 • Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi.
 • Keltakankaan jätekeskukseen valmistui kaatopaikkakaasua hyödyntävä mikroturbiinilaitos.
 • Perustamisvaiheessa osakkaiksi tulleet metsäteollisuusyhtiöt luopuivat yhtiön osakkeista.

2012

 • Mäntyharjun ja Kotkan jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät yhtiölle

2013

 • Keltakankaan jätekeskukseen valmistui uusi sekalaisen jätteen käsittelylinjasto.
 • Lapinjärven jäteasema ja hyötyjätepisteet siirtyivät yhtiölle.
 • Yhtiö alkoi hoitaa Kouvolan, Iitin ja Lapinjärven ekomaksulaskutusta.

2014

 • Yhtiö alkoi järjestää jätteenkuljetuksia myös entisten Kuusankosken ja Anjalankosken alueilla.
 • Yhtiö alkoi hoitaa Virolahden ja Miehikkälän ekomaksulaskutusta.

2015

 • Pyhtään hyötyjätepisteet, saariston jätehuolto ja ekomaksulaskutus siirtyivät yhtiölle.
 • Keltakankaan jätekeskukseen valmistui halli huonekalujen purkua varten.
 • Keltakankaan jätekeskuksessa alettiin kerätä aurinkoenergiaa

2016

 • Virolahden ja Miehikkälän kuntien omien kiinteistöjen jätteenkuljetus siirtyi yhtiölle.
 • Ekopisteverkostosta noin puolet siirtyi valtakunnallisen Rinki Oy:n hoidettavaksi.
 • Yhtiön toimistorakennuksen lämmitys vaihdettiin maalämmölle.