Kymenlaakson Jäte Oy

Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön jo vuonna 1997 hoitamaan puolestaan yhdyskuntajätteiden käsittelyn. Tänään yhtiö tuottaa omistajakuntien toimeksiannosta myös muita asukkaiden tarvitsemia jätehuoltopalveluja. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella.

Toimipaikat ja palvelut

Yhtiön päätoimipaikka on Valtatie 15 varrella Kouvolan Keltakankaalla, jossa sijaitsee jätteenkäsittelykeskus ja toimisto. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä yhdeksän jäteasemaa. Yhtiö järjestää jätteenkuljetukset Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Lisäksi yhtiö hoitaa ekopisteverkoston Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pyhtäällä ja Virolahdella.

omistajat

Yhtiö työllistää ja ostaa palveluja muilta yrityksiltä

Kymenlaakson Jäte Oy tuottaa palvelut yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhtiö käyttää hieman yli puolet liikevaihdostaan erilaisten palvelujen ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2016 yhtiö työllisti suoraan yhteensä 47 henkilöä.

Liiketoimintaa jätevirroista

Yhtiö etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja tapoja kierrättää jätteitä, koska omaan maakuntaan tai muualle Suomeen jalostettaviksi jäävät jätejakeet tuottavat samalla työtä, työpaikkoja ja hyvinvointia. Monet syntypaikalla lajitellut ja koneellisesti erotellut jätejakeet ovat jalostettavissa raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi. Osa jätteistä soveltuu energian tuotantoon.