Kehityshankkeet  

Yhtiö selvitti jätteen keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen hiilijalanjäljen. Kiertotalouden edistämiseksi osallistuttiin ARVI-tutkimusohjelmaan sekä useisiin työpajoihin ja hankkeisiin. Uusiutuvaa energiaa lisättiin toimiston maalämmöllä.

Yhtiön toiminnan ilmastovaikutukset

Yhtiö teki selvityksen ilmastovaikutuksista laskemalla koko toiminnan hiilijalanjäljen yhdessä LCA-Consulting-yhtiön kanssa. Tarkasteltujen jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilijalanjälki oli vuonna 2016 noin -49 000 tonnia CO2-päästöjä. Noin 5 440 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on vastaavasti noin 49 000 t CO2-päästöjä. Selvityksessä tarkastelluista jätteistä saadaan siis saman verran päästöhyvityksiä kuin noin 5 440 suomalaista aiheuttaa CO2-päästöjä.

Poistotekstiilien kierrätystä selvitetään

Kymenlaaksossa selvitettiin tekstiilien kierrätykseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Pääpaino oli poistotekstiileissä eli sellaisissa tekstiileissä, jotka eivät enää sellaisenaan ole käyttökelpoisia. Tarkoituksena oli selvittää muun muassa, olisiko Kymenlaaksossa edellytyksiä tekstiilijätteen esikäsittelylaitoksen toiminnalle. Yhtiö teetti selvityksen yhdessä Cursor Oy:n, Kouvola Innovation Oy:n ja Goodwill Suomi Oy:n kanssa.

Yhtiön toimistolle maalämpöä

Yhtiön toimistorakennuksen lämmitysjärjestelmä uusittiin kesällä. Keltakankaalla sijaitsevalla toimistolla otettiin käyttöön maalämpö, joka korvaa nyt entisen öljylämmityksen lähes kokonaan.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Logistiikkaverstaalla suunniteltiin yhtiölle uudenlaista kierrätysasemaa. Projektin tavoitteena oli mallintaa asema, joka käyttömukavuudellaan saisi kierrätyksen lisääntymään. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevien jäteasemien suunnittelussa.

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hankkeessa pyritään levittämään osaamista kiertotaloudesta. Tarkoituksena on kehittää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta koulutusten sisällöt hyödyttäisivät sekä yrityksiä että oppilaitoksia. Kymenlaakson Jäte toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat suunnittelevat Kouvolan vuoden 2019 asuntomessualueelle uudenlaisia jäteastiamalleja. Yhtiö vastaa asuntomessujen jätehuollosta niin rakennusvaiheessa kuin messujen aikana ja niiden jälkeenkin. Opiskelijoiden suunnitelmia voidaan hyödyntää alueen jätehuollon ratkaisuissa.

Ympäristötaideteos toimii hiilinieluna

Hyötyvirta-alueelle rakennettiin kesällä ympäristötaideteos Ekokaari. Teoksen materiaalina oli kierrätysbetonimurska, joka sitoo itseensä hiilidioksidia. Teoksesta ja sen toimimisesta hiilinieluna tehdään myöhemmin tieteellinen artikkeli. Yhtiö on mukana Hyötyvirta-yhdistyksessä.

Materiaalien arvovirtojen tutkimusohjelma

CLEEN Oy käynnisti keväällä 2014 materiaalien arvovirtoihin keskittyvän ARVI-tutkimusohjelman. Sen tavoitteena on rakentaa ymmärrys materiaalin kierrätykseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista sekä kerätä tietoa ja taitoa mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kymenlaakson Jäte on mukana kolmessa teemassa, jotka käsittelevät kiinteää yhdyskuntajätettä, muoveja ja sähköistä tiedonsiirtoa. Osana ohjelmaa yhtiö muun muassa teetti tutkimuksen jäteasemilla erilliskerätyistä muoveista.

Mukana työpajoissa ja ohjausryhmissä

Kymenlaaksolle on laadittu tutkimus- ja innovaatiostrategia vuosille 2016–2020. Yhtiö on mukana tässä Kymenlaakson RIS3-strategian työstämisessä.

Kouvola Innovation ja Cursor Oy pyrkivät luomaan kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa KIERTO-hankkeessa. Yhtiö on mukana hankkeessa.

Parik-säätiö on pyrkinyt edistämään työllistymistä hankkeella, jossa työtä etsitään maisemoinnista ja ympäristönhoidosta. Kymenlaakson Jäte Oy on mukana allianssiyrityksenä.

Kymenlaakson Jätteen laatu- ja kehityspäällikkö on ohjausryhmän puheenjohtajana Kouvolan seudun ammattiopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TKI-energiakeskittymä-hankkeessa, jossa haetaan yhteistyötä biotalouden testaustoiminnalle.