Kodeista kerätyistä jätteistä hyödynnetään lähes 100%

Kotitalouksien loppujätteet on hyödynnetty energiana Kotkan Energian Hyötyvoimalassa jo vuodesta 2008 lähtien. Biojätteet käsitellään pääosin Kouvolan Veden biokaasulaitoksessa, missä biojätteestä saadaan energiaa ja lannoitteita. Lasit, metallit, kartongit ja paperit käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena.